Natuurbegraafplaats Slangenburg Doetinchem

Natuurbegraafplaats Slangenburg Doetinchem

Wie begraven wil worden in de natuur doet dat vanuit persoonlijke motieven, niet op de laatste
plaats om nabestaanden te ontlasten. Op natuurbegraafplaats Slangenburg kunt u een plek kopen
waar u begraven wilt worden. Omdat het om een eeuwigdurend graf gaat, draagt u bij aan
bescherming, ontwikkeling en behoud van natuurbegraafplaats Slangenburg als bijzonder
natuurgebied. Na de begrafenis neemt de natuur haar plek weer volledig in.

Omdat u bij natuurbegraven het graf koopt, investeert u eenmalig in een laatste en eeuwigdurende
rustplaats. Verlengen van kostbare grafrechten, zoals op een reguliere begraafplaats, is bij
natuurbegraafplaats Slangenburg niet aan de orde. De kosten blijven beperkt tot de eenmalige
aanschaf van het graf.

Natuurbegraafplaats Slangenburg biedt de mogelijkheid om naar eigen inzicht en met respect voor
de overledene een persoonlijk en waardig afscheid te creëren.
Voor het houden van een kleine ceremonie biedt natuurbegraafplaats Slangenburg u de boskapel op
de natuurbegraafplaats aan. Het is mogelijk om de boskapel in te richten naar uw wensen. Hierbij
valt te denken aan een overkapping voor een intieme sfeer.

Hoe mooi en persoonlijk zal het afscheid van uw dierbare zijn als er gelegenheid is om samen met de
genodigden een picknick te organiseren na de begrafenis. Iedere genodigde neemt iets mee en
samen delen jullie herinneringen aan uw dierbare, op de plek waar u haar te rusten heeft gelegd,
midden in de natuur.

In overleg is er heel veel mogelijk op de natuurbegraafplaats, zodat u op een persoonlijke en
waardige wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare.
Voor meer informatie over de mogelijkheden en de kosten kunt u contact opnemen met Loes Jonkers Uitvaartverzorging, telefoonnummer 06 48 895 895.
Wij zullen samen met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en zullen uw wensen zoveel als
mogelijk inwilligen.

Natuurbegraafplaats Slangenburg, Nutselaer 4, 7004 HJ Doetinchem. Ook bereikbaar via de Loordijk/Kommendijk.

Delen: